logo
Login to get Galaxy S!

Click to get Ucoins after finishing the task!

Mario Porio

Game picture

Status: Free

Category: Casual

Ver.: 1.2

Info Comment Picture
Intro:Porio - The brand-new Mario game on Android. Based on the famous Mario game, Porio's land is a colorful world...
Intro:Porio - The brand-new Mario game on Android.
Based on the famous Mario game, Porio's land is a colorful world of candies. Control the new Mario character skilfully to overcome challenges on the way to rescue his beautiful princess.
******************************************************************
Porio - Game Mario mới nhất trên Android.
Được xây dựng dựa trên game kinh điển Super Mario với khung cảnh là một vương quốc bánh kẹo đầy màu sắc. Hãy khéo léo điều khiển nhân vật của mình vượt qua những chướng ngại vật trên đường đi để giải cứu được nàng công chúa xinh đẹp.

Notice

1 - Click if you have any questions about how to install/play the game.

2 - Click if you can't unpack the data pack.

3 - Click for FREE WIFI to download games instantly.

82% Faster
Download via 9Game App
Enjoy Amazing Speed